(+48) 603 334 222

rmaciesza@wp.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
Rafał Maciesza

ul. Czarnkowska 5

64-600 Oborniki

Specjalizacje

PRAWO SPÓŁEK, w tym :
- zakładanie, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego,
- przygotowywanie umów spółek i rejestracja spółek w KRS,
- sprawy dotyczące odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki,
- sprawy karne dotyczące działania na szkodę spółki,
- audyty spółek,

PRAWO CYWILNE, w tym :
- prowadzenie sporów sądowych, ze szczególnym
  uwzględnieniem spraw gospodarczych w tym z zakresu robót budowlanych,
- prowadzenie spraw o wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  odszkodowania i odpłatne służebności przesyłu od zakładów przesyłowych,
- sprawy spadkowe,
- sprawy rodzinne, w tym rozwody,
- przygotowywanie umów cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem
  umów o roboty budowlane,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- konsultacje i porady prawne,

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I UKŁADOWE, w tym :
- przygotowywanie wniosków o upadłość lub wszczęcie postępowania naprawczego,
- prowadzenie spraw dotyczących zakazu prowadzenia działalności,
- zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,

PRAWO PODATKOWE I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, w tym :
- odwołania od decyzji organów podatkowych i ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem
  spraw dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
  podatku vat, dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- reprezentacja przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami
  administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- opinie podatkowe,

PRAWO WEKSLOWE, w tym :
- prowadzenie spraw o zapłatę z weksla,
- pomoc prawna osobom pozywanym o zapłatę z weksla,

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, w tym :
- ścisła współpraca z komornikami sądowymi,
- prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia należności,
- na życzenie klienta, możliwość przekazania sprawy do wyspecjalizowanych
  biur windykacyjnych,

PRAWO PRASOWE, w tym :
- sporządzenie sprostowań w trybie prawa prasowego,
- prowadzenie spraw cywilnych o publikację sprostowania oraz
  karnych z oskarżenia prywatnego,

PRAWO MEDYCZNE, w tym :
- prowadzenie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku
  z błędami w sztuce lekarskiej,
- prowadzenie spraw dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności,

PRAWO KARNE, w tym :
- występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu
  przygotowawczym, w tym przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
- udział w sądowym postępowaniu karnym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela
  posiłkowego, prywatnego i subsydiarnego,
- udział w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe,